Informacja – Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/25/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

w procedurze prowadzonej na podstawie art. 138 o na usługi społeczne i inne szczególne usług Zamawiający w oparciu o art. 138 o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) informuje, że w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługę w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie- integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w dniu 23.12.2019r zostały zawarte umowy z:

1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Św. os. Słoneczne 14 na część I zamówienia (Kwalifikowany pracownik ochrony), na część IV zamówienia (Księgowość), na część VI zamówienia (Krój i szycie), na część VII zamówienia (Stylizacja paznokci), na część X zamówienia (Stylizacja rzęs), na część XI część zamówienia (Operator koparko-ładowarki).

2.Zakładem Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce na część III zamówienia (Opieka osób starszych), na część VIII zamówienia (Obsługa wózków widłowych/jezdniowych), na część IX zamówienia (Magazynier z obsługą wózków widłowych/jezdniowych) zamówienia.

(Dokument w załączniku)

Skip to content