Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Usługa transportowa dla samotnych mieszkańców Kielc – Projekt „Taksówka dla seniora”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Usługa transportowa dla samotnych mieszkańców Kielc – Projekt „Taksówka dla seniora”
2. Wartość zamówienia oszacowano: na kwotę 80 000 zł brutto, na podstawie kosztów poniesionych na tą usługę w roku 2019
3. W dniu 30.12.2019 r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na Usługę transportową dla samotnych mieszkańców Kielc – Projekt „Taksówka dla seniora”
. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): 4.1. Taksówka Osobowa, Emil Bartusiak, 25-500 Kielce, ul. Kredowa 6/37,Taryfa I cena za 1 km 3,00 zł brutto, Taryfa II cena za 1 km -4,50 zł brutto, cena za godzinę postoju – 40 zł brutto za godzinę
4.2. Usługa TAXI Roman Kosik, ul. Massalskiego 22/19, 25-636 Kielce. Taryfa I cena za 1 km 2,88 zł brutto, Taryfa II cena za 1 km -4,32 zł brutto, cena za godzinę postoju – 40 zł brutto za godzinę (usługi wykonywane według Taryfy I , bez pobierania opłaty postojowej
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Usługa TAXI Roman Kosik, ul. Massalskiego 22/19, 25-636 Kielce
6. Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cenowo oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Dorota Olejarczyk
Skip to content