Informacja – Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora.

Znak sprawy: MOPR/7/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

“Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 – 19 048,00 zł,
Zadanie 2 – 45 895,00 zł,
Zadanie 3 – 33 536,00 zł,
Zadanie 4 – 9 000,00 zł,
Zadanie 5 – 30 840,00 zł.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content