Komunikat dla rodziców Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha”

Komunikat dla rodziców Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha”

Komunikat dla Rodziców dzieci przyjętych do Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” w Kielcach

Od 3 czerwca do 15 czerwca – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z:
• systemu
• ze strony mopr.kielce.pl (zakładka: placówki-nasze placówki- żłobek) dokumenty do pobrania pkt 7.
• lub bezpośrednio w żłobku.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Komunikat dla Rodziców dzieci z listy rezerwowej

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka w terminach:
•  15-30 września
• 
2-16 listopad
•  1-15 luty

Potwierdzenia można dokonać osobiście poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z:
• systemu
klikając w ten odnośnik
• lub bezpośrednio w żłobku.

lub na adres email zlobek@mopr.kielce.pl
Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Komunikat dla Rodziców

Listy dzieci przyjętych do żłobka obowiązywać będą pod warunkiem zniesienia obostrzeń narzuconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 maja 2020 r., wprowadzonych w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19.

Skip to content