Informacja z otwarcia ofert – MOPR/3/2021

Znak sprawy: MOPR/3/2021

 

Kielce, dnia 17.12.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług w ramach Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content