Informacja z otwarcia ofert – MOPR/8/2021 -Zakup i dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2022 roku

Numer referencyjny:MOPR/8/2021

Kielce, dnia 10.12.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Zakup i dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2022 roku

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content