INFORMACJA Z WYBORU PARTNERA

INFORMACJA Z WYBORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.04-IZ.00-002/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

z  dnia 02.04.2024 r.

1. W odpowiedzi na Ogłoszenie z dnia 06.03.2024 r. o naborze partnera do w/w projektu, do terminu składania ofert, tj. 28.03.2024 r. do godziny 8.00, wpłynęła jedna oferta – ważna.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content