Ogłoszenie o zamówieniu-MOPR/2/2024-Roboty budowlane Remont 3 mieszkań na terenie miasta Kielce w ramach projektu pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont 3 mieszkań na terenie miasta Kielce w ramach projektu pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc57a9-0df3-74b5-97bc-ba00012703ee

Skip to content