Informacja – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia przy ul. Wielkopolskiej 31

MOPR/ZP/341/37/2019
Kielce dn.24.01.2020 r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że  postępowanie p.n. Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 zostało rozstrzygnięte w dniu 24.01.2020 r.

Wykonawcą  zamówienia (dostawa  wyposażenia meblowego) została firma OPREMA Tomasz Turek 42-480 Poręba ul. Fryderyka Chopina 8a/7  z ceną ofertową brutto 36 777,00 zł oraz 3 letnią gwarancją. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. (60 pkt. w kryterium – ceny oraz 40 pkt. w kryterium – długość okresu gwarancji 3 lata )- oferta ważna z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content