Informacja – Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/35/2019

Kielce,30.12.2019 r.

 

Informacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  pn.: Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content