Zbiorcze zestawienie ofert – Świadczenie usług opieki medycznej

Kielce, 30.12.2019

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ogrzewalni – Punkcie Pomocy Doraźnej, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Mieszkaniach Chronionych dla Osób Bezdomnych Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content