Informacja o udzieleniu zamówienia

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/28/2019

Kielce, 30.12.2019r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

w procedurze prowadzonej na podstawie art. 138 o na usługi społeczne i inne szczególne usług

Zamawiający w oparciu o art. 138 o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019, poz. 1843)  informuje, że w związku z zakończeniem postępowania
i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym …

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content