Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach

Symbol: „DPS”
Właściwość: Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Ilość miejsc: 100
Adres: 25–394 Kielce, ul. Tarnowska 10
Dyrektor: Grażyna Ciosk
  • +48 41 348 24 00
  • +48 41 348 24 04
  • http://dpsmalska.kielce.eu

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach należy

  • całodobowa opieka oraz świadczenie usług opiekuńczych, zdrowotnych, edukacyjnych, religijnych zgodnie z określonymi standardami,
  • zapewnienie mieszkańcom wolności, godności, intymności, poczucia bezpieczeństwa biorąc pod uwagę stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

Opracował: Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach, stan na dzień 01-10-2021

Skip to content