Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

Symbol: „DPS”
Właściwość: Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Ilość miejsc: 51
Adres: 25–124 Kielce, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
Dyrektor: Bożena Szymczyk-Kogut
  • +48 41 367 67 36
  • +48 41 367 63 20
  • +48 41 367 69 67
  • http://dpssobieski.kielce.eu

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach należy świadczenie usług na rzecz mieszkańców Domu w zakresie

  • potrzeb bytowych, zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, utrzymanie czystości,
  • potrzeb opiekuńczych, polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  • potrzeb wspomagających, polegających na: umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązywania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu.

 

Skip to content