Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

Symbol: „DPS”
Właściwość: Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Ilość miejsc: 150
Adres: 25–734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
Dyrektor: Piotr Chałupka
  • +48 41 367 63 19
  • +48 41 367 69 31
  • www.dpsjp2.pl

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach należy

  • zapewnienie przebywającym w nim osobom całodobowej opieki i bezpieczeństwa oraz świadczenie usług (w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających) zgodnie z określonymi standardami,
  • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą w Kielcach ul. Słoneczna 9,
  • prowadzenie lokali aktywizujących/mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych mieszczących się w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76.
Skip to content