Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Kielcach

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Kielcach

Symbol: „DPS”
Właściwość: Dom dla kobiet przewlekle psychicznie chorych
Ilość miejsc: 104
Adres: 25–369 Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 4/6
Dyrektor: Alina Rogula
  • +48 41 367 66 73
  • +48 41 367 63 22 - Dyrektor DPS
  • +48 41 367 66 73 wew. 230
  • www.dpsalberta.pl

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach należy

  • zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki;
  • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, kulturalnych (np. Grupa Teatralna „Albercik”), społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  • prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadających orzeczenie ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach działa Stowarzyszenie Osób Wspierających Niepełnosprawnych i Chorych Psychicznie im. św. Brata Alberta w Kielcach „Sowa” (stowarzyszeniesowa@onet.pl)

Opracował: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content