Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobra Chata” w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobra Chata” w Kielcach

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobra Chata” w Kielcach

Symbol: „POW DCH”
Właściwość: Placówka wychowuje i sprawuje całodobową opiekę, zaspakajając psychofizyczne potrzeby dziecka odpowiednie do jego potrzeb życiowych, wieku i możliwości rozwojowych
Adres: 25–324 Kielce, ul. Sandomierska 126
Dyrektor: Zofia Wesołowska
Kierownik: Katarzyna Wotlińska–Rutyna
Godziny pracy: Placówka całodobowa
  • +48 41 367 67 34
  • +48 41 367 69 64
  • www.dobrachata.kielce.eu

Do podstawowych zadań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dobra Chata” w Kielcach należy

  • zapewnienie całodobowej opieki i wychowania,
  • zaspokajanie niezbędnych potrzeb dziecka,
  • przygotowanie dziecka do usamodzielnienia gwarantującego pomyślny strat w dorosłość,
  • współpraca z rodzinami naturalnymi wychowanków i instytucjami wspierającymi w celu umożliwienia dzieciom powrotu do rodziny,
  • możliwość nauki,
  • możliwość kontaktu z najbliższymi.
Skip to content