Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach

Symbol: „ZPO”
Właściwość: Opieka nad pacjentem obłożnie i przewlekle chorym wymagającym całodobowych świadczeń zdrowotnych
Ilość miejsc: 24
Adres: 25–124 Kielce, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
Dyrektor: Bożena Szymczyk–Kogut
  • +48 41 367 67 36
  • +48 41 367 63 20
  • +48 41 367 69 67
  • www.dpssobieskikielce.pl

Do podstawowych zadań Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach w szczególności należy świadczenie usług na rzecz pacjentów Zakładu w zakresie

  • świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, lecznicze, dietetyczne, terapia zajęciowa,
  • promocji i edukacji zdrowotnej,
  • wsparcia psychologicznego,
  • usług socjalno-opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zakwaterowaniu, wyżywieniu,
  • usług wspomagających polegających na realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych.
Skip to content