Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach

Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach

Symbol: „ZLŚ”
Właściwość: Świadczenie usług obejmujących udzielanie porad,
wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjentów,
którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać
lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego
oraz udzielanie świadczeń w siedzibie Zespołu
Adres: 25–553 Kielce, ul. Wiosenna 1A
www.: http://zls.kielce.eu
Dyrektor: Anna Kómor
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 13–19
piątek 13:30–19:30
sobota 8–16
 • +48 501 464 362

Do podstawowych zadań Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach należy świadczenie usług wchodzący w zakres kompleksowego programu terapeutycznego poprzez

 • porady psychiatryczne,
 • porady psychologiczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej,
 • wsparcie psychospołeczne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • oddziaływanie psychoedukacyjne w stosunku do pacjenta i jego rodziny,
 • uczenie radzenia sobie z chorobą,
 • organizowanie różnych form wsparcia środowiskowego,
 • edukacja w zakresie uzyskania pomocy socjalnej (mieszkania chronione, usługi opiekuńcze, dzienne ośrodki wsparcia)
 • promocji zdrowotnej.
Skip to content