Centrum Obsługi Placówek w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Centrum Obsługi Placówek w Kielcach

Centrum Obsługi Placówek w Kielcach

Symbol: „COP”
Właściwość: Centrum Obsługi Placówek w Kielcach ma za zadanie obsługę administracyjną i finansową placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach.
Adres: 25–324 Kielce, ul. Sandomierska 126
Dyrektor: Zofia Wesołowska – tel. +48 690 977 932
 • +48 41 367 67 35
 • +48 41 367 69 64
 • www.cop.kielce.eu

Centrum Obsługi Placówek obsługuje

 • Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego „Moje Miejsce” z siedzibą w Kielcach przy ul. Fosforytowej 88 – 14 miejsc dla młodzieży,
 • Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego „Dobra Chata” z siedzibą w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 – 14 miejsc dla młodzieży.

 

Do podstawowych zadań Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obsługiwanych przez Centrum należy

 • zapewnienie całodobowej opieki i wychowania,
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb dziecka,
 • przygotowanie dziecka do usamodzielnienia gwarantującego pomyślny strat w dorosłość,
 • współpraca z rodzinami naturalnymi wychowanków i instytucjami wspierającymi w celu umożliwienia dzieciom powrotu do rodziny,
 • możliwość nauki,
 • możliwość kontaktu z najbliższymi.
Skip to content