KOMUNIKAT w sprawie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022

KOMUNIKAT w sprawie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022

KOMUNIKAT

w sprawie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022

 

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach – Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 6 maja 2022 roku realizuje Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
(PK-E).

W październiku, listopadzie i grudniu bieżącego roku Program będzie kontynuowany.

Program obejmuje minimum 52 godziny spotkań grupowych na 1 uczestnika i 1 godzinę spotkań indywidualnych, których terminy ustalane są bezpośrednio z trenerami Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 15.30–19.30
(1 spotkanie trwa 4 godziny).

Do udziału w Programie można zgłaszać osoby stosujące przemoc w rodzinie przez cały rok. Zgłoszenia przyjmuje się bezpośrednio od osób, które osobiście są zainteresowane udziałem
w zajęciach oraz od instytucji: sądu, (kuratorów sądowych), prokuratury, Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (pracowników socjalnych), realizatorów procedury „Niebieskie Karty”.

W miesiącach: październik i listopad rusza także pierwsza edycja Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PPT), dla osób które już ukończyły pełny cykl programu korekcyjno-edukacyjnego (PK-E)

Miejscem realizacji programów jest:

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

25–552 Kielce, ul. Wiśniowa 3

Informacji dotyczących warunków udziału w programach udzielają pracownicy Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00–16.00,  pod nr telefonu: 41 362 89 73.

Informujemy ponadto, że osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnego wsparcia, mogą korzystać z pomocy specjalistów Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego przez cały rok,
w godzinach: 08.00 – 16.00, niezależnie od terminarzu zajęć grupowych.

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 2008 roku jest realizatorem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PK-E).

W bieżącym roku, poza powiatem grodzkim Kielce, także inne powiaty z terenu naszego województwa realizują zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

PK-E – powiaty (jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, pińczowski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski);

PPT – powiaty (kielecki, konecki, skarżyski i powiat grodzki Kielce)

Informacje na temat dostępności do programów są zamieszczane na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, w zakładce przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.

Zapraszamy do korzystania z oferty pomocowej


Z poważaniem,

Grażyna Pisarczyk

Kierownik

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Skip to content