Zajęcia grupowe dla dzieci w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Zajęcia grupowe dla dzieci w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Zajęcia grupowe dla dzieci w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Prowadzący zajęcia: Marcin Mizura, Monika Kaszuba.

Miejsce prowadzenia zajęć: Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, ul. Olkuska 18 w Kielcach, tel. 41 366-10-52.

Terminy zajęć:

03.10.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

17.10.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

21.11.22. r. – godz. 16.00 – 18.00

28.11.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

05.12.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

19.12.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

Uczestnicy:  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej. Grupa otwarta do 10 osób.

Cel zajęć: Zajęcia mają na celu naukę dzieci rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy.

Zakres merytoryczny zajęć: W trakcie zajęć, dzieci zdobędą wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy. Poznają rodzaje zachowań przemocowych oraz role w jakich znajdują się osoby w przemocy. Omówione zostaną uczucia, zachowania, myśli osób będących w poszczególnych rolach. Ponadto dzieci będą uczyły się, udzielania sobie wzajemnej pomocy oraz będą zdobywały umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy.  Zajęcia będą dotyczyły również sfery emocjonalnej dziecka. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i nazywać emocje własne i innych osób. Poznają sposoby wyrażania emocji, dowiedzą się jak emocje wpływają na relacje z innymi ludźmi,  nauczą się w sposób bezpieczny radzić sobie z trudnymi emocjami. Podczas zajęć zostanie omówiona różnica pomiędzy złością i agresji oraz zostaną omówione możliwości i sposoby radzenia sobie z nimi. Uczestnicy zdobędą umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie. Ostania część zajęć obejmuje swoim tematem naukę zasad prawidłowej komunikacji. Dzieci z wykorzystaniem zdobytej na poprzednich zajęciach wiedzy, nauczą się rozwiązywania konfliktów, bycia asertywnym, wyrażania siebie, poznają zasady aktywnego słuchania.

Zajęcia grupowe dla dzieci w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Miejsce prowadzenia zajęć: Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, ul. Olkuska 18 w Kielcach, tel. 41 366-10-52.

Terminy zajęć:

03.10.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

17.10.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

21.11.22. r. – godz. 16.00 – 18.00

28.11.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

05.12.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

19.12.22 r. – godz. 16.00 – 18.00

Zasady rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne – 41 366 10 52

Uczestnicy:  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej. Grupa otwarta do 10 osób.

Cel zajęć: Zajęcia mają na celu naukę dzieci rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy.

Można do nas dojechać autobusami komunikacji miejskiej

nr: 2,19,27,29 – przystanek Chorzowska

Osoby Prowadzące:

Monika Kaszuba – pedagog

Marcin Mizura – psycholog

ZAPRASZAMY

Skip to content