Informacja z otwarcia ofert – MOPR/7/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Kielce, dnia 03.10.2022 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Remont 14 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu
„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content