Konkurs „Seniorzy w akcji” 2019

Konkurs „Seniorzy w akcji” 2019

Zgłoś się do kolejnej edycji konkursu Seniorzy w akcji!
Zdobądź nowe umiejętności i dotację na realizację projektu społecznego!

Konkurs skierowany jest do osób 60+ oraz do par międzypokoleniowych- osób 60+ działających w tandemie z osobą co najmniej 25 lat młodszą, na rzecz swojego otoczenia. Do współpracy zapraszamy osoby, które mają pomysł na projekt i chcą pracować nad jego rozwojem przy zaangażowaniu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników konkursu. Wspieramy inicjatywy, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, wprowadzają trwałe rozwiązania pobudzające aktywność społeczną mieszkańców.

Konkurs „Seniorzy w akcji”
inkubator + dotacje
na działania społeczne osób starszych
i inicjatywy międzypokoleniowe

FORMULARZ LISTU INTENCYJNEGO
„Seniorzy w akcji” to konkurs mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW.
Udział w inkubatorze oznacza gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem projektu oraz osobistym rozwojem przy wykorzystaniu różnorodnych form wsparcia oferowanych w ramach Programu. Uczestnictwo w programie „Seniorzy w akcji” stwarza unikalną możliwość poznania nowych metod pracy z osobami starszymi i ze społecznością, zachęca do eksperymentowania i korzystania z doświadczeń tutorów i animatorów Towarzystwa oraz wiedzy i umiejętności innych uczestników Programu. Program jest adresowany do animatorów i organizacji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać.
1) Zachęcamy do napisania listu intencyjnego językiem swobodnym, jakim pisze się np. „list do znajomego”, a nie językiem formalnym, urzędowym. Zależy nam, aby list pozwalał bliżej poznać autora/autorów pomysłu.

2) Przed napisaniem listu intencyjnego proszę dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który jest dostępny na stronie www.seniorzywakcji.pl.

3) W formularzu elektronicznym podajemy maksymalną liczbę znaków dla poszczególnych pytań, np. 500, 800, 1000. (Aby sprawdzić liczbę znaków w dokumencie Word, należy zaznaczyć fragment tekstu, nacisnąć na górnym pasku „Recenzja”, a następnie „Statystyka wyrazów” i sprawdzić „liczbę znaków ze spacjami”).

4) Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o zgromadzenie wszystkich danych animatora „60+” (lub animatorów, jesli projekt jest realizowany współnie z animatorem młodszym) i organizacji wspierającej realizację projektu, zgodnie z pytaniami z części III. Załączamy roboczą listę pytań, która ułatwi Państwu przygotowanie odpowiedzi do poniższego formularza.

5) Zgłoszenia do programu przyjmujemy od 11 lutego 2019 do 18 marca 2019 (do godz.23:59).

6) Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, tel. 22 396 55 16 lub 19 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

7) UWAGA: Ankietę można wypełniać w kilku podejściach. Aby móc wrócić do jej wypełniania później, należy na górze po prawej stronie ankiety wybrać przycisk “odłóż na później” i zapisać w komputerze link do ankiety. Jego kliknięcie umożliwi powrót do wypełniania z zachowaniem już wprowadzonych pól.

8) Może się zdarzyć, że numeracja pytań nie będzie ciągła i niektórych numerów będzie brakować. Prosimy się tym nie martwić. Po prostu niektóre wybory odpowiedzi sprawiają, że zadajemy dodatkowe pytania szczegółowe, inne nie.

Więcej informacji:

https://www.webankieta.pl/ankieta/393051/konkurs-seniorzy-w-akcji-2019.html?mobile=1

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu Seniorzy w akcji!

Skip to content