Kontakt – R. Op.

Home / Kontakt – R. Op.

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Sprawy klientów załatwiają pracownicy socjalni 11. rejonów opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, właściwych według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Każdemu rejonowi opiekuńczemu przypisany jest konkretny obszar miasta.

 
Godziny pracy: poniedziałek –piątek 7:30–15:30
Praca w terenie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10–14
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8–10 i 14–15:30
środa – bez przyjęć interesantów
(jedynie w sprawach interwencyjnych)

Rejon Opiekuńczy „Barwinek–Baranówek”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro
Pokoje nr: 1-4, 24, 25
Kierownik: Wanda Kosakowska
Zastępca kierownika: Sylwia Kruzel
 • +48 41 368 71 59

Rejon Opiekuńczy „Białogon”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro
Pokoje nr: 12–17
Kierownik: Małgorzata Kojacz
Zastępca kierownika: Jadwiga Wrona
 • +48 41 252 41 70

Rejon Opiekuńczy „Centrum”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–518 Kielce, ul. Warszawska 29, III piętro
Pokoje nr: 9–10
Kierownik: Jolanta Łukasiewicz
Zastępca kierownika: Urszula Cieniek
 • +48 41 241 80 23

Rejon Opiekuńczy „Czarnów”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–735 Kielce, ul. Piekoszowska 39
Kierownik: Barbara Kubicka
Zastępca kierownika: Małgorzata Bochenek
 • +48 41 366 49 05

Rejon Opiekuńczy „Herby”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–616 Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
Pokoje nr: 30, 30a, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35
Kierownik: Edyta Bieńka
Zastępca kierownika: Magdalena Kaczmarzyk
 • +48 41 346 15 45

Rejon Opiekuńczy „KSM”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–345 Kielce, ul. Wawrzyńskiej 20
Kierownik: Ewa Kulak
Zastępca kierownika: Anna Możdżeń
 • +48 41 369 12 79

Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–501 Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I piętro
Kierownik: Monika Błońska
Zastępca kierownika: Beata Kowalczyk
 • +48 41 343 16 05

Rejon Opiekuńczy „Szydłówek”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–553 Kielce, ul. Miodowa 7
Pokoje nr: 1–7
Kierownik: Lilla Gardyńska
Zastępca kierownika: Małgorzata Francuz
 • +48 41 362 62 65

Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–007 Kielce, ul. Kościuszki 25, I piętro
Pokoje nr: 15–22
Kierownik: Renata Korczyńska
Zastępca kierownika: Katarzyna Gil
 • +48 41 368 07 71

Rejon Opiekuńczy „Uroczysko”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–435 Kielce, ul. Zapolskiej 7
Pokoje nr: 1–6
Kierownik: Małgorzata Terelak
Zastępca kierownika: p.o. Mirosława Fijałkowska
 • +48 41 331 29 93

Rejon Opiekuńczy „Za Torami”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–616 Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
Pokoje nr: 27–29c
Kierownik: Magdalena Pałyga–Zomer
Zastępca kierownika: Beata Kogut
 • +48 41 345 52 43

Do zadań Rejonów Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach należy

 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia oraz aktywizowanie ich do życiowego usamodzielnienia się, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 • analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz rozwijaniu lokalnych i regionalnych programów pomocy społecznej  mających na celu podniesienie jakości życia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych klientów rejonów opiekuńczych w systemie TT POMOC na podstawie wywiadów środowiskowych,
 • przygotowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej odwołań od decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu świadczeń mieszkańcom innych gmin,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach dot. indywidualnych klientów,
 • współpraca z podmiotami środowiska lokalnego na rzecz pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.
Skip to content