Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora

Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora

Prezydent Kielc, Bogdan Wenta otworzył „Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczeństwa Seniora”, która odbywa się dziś na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Zaproszeni oficerowie dyskutują i wymieniają się informacjami o strukturze przestępczości w Europie oraz metodami działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych.

Udział w projekcie, który jest realizowany w ramach trzydniowego wydarzenia “Kielce Seniorom”, biorą funkcjonariusze różnych służb z województw ościennych, a także z zagranicy – Winnicy i Gotha, które są miastami partnerskimi Kielc. Międzynarodowym partnerem merytorycznym są oficerowie policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Istotnym partnerem jest też odpowiednik polskiego CBPŚ z Erfurtu – stolicy landu Turyngia w Niemczech.

Konferencję prowadzi dr Krzysztof Wątorek – doktor nauk prawnych, Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, zajmujący się zjawiskiem korupcji.

Podczas spotkania przedstawiono m.in.  aplikacje „Moja Komenda” i „Mój Dzielnicowy”,  które stanowią źródło informacji i wiedzy o zagrożeniach w środowisku lokalnym i na terenie Polski. Mówiono o przestępczości zorganizowanej wobec osób starszych oraz międzynarodowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.  Przedstawiciele Policji w Niemczech zaprezentowali realizowane w Gotha projekty prosenioralne. Przedmiotem spotkania były także  działania profilaktyczne wobec osób starszych realizowane przez Straż Pożarną oraz Straż Miejską.

Źródło informacji:

  • http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,21381,miedzynarodowa-konferencja-ds-bezpieczenstwa-seniora.html
  • http://kielceseniorom.pl/konferencja/
Skip to content