Na pomoc osobom bezdomnym. Widzisz – reaguj – zadzwoń

Na pomoc osobom bezdomnym. Widzisz – reaguj – zadzwoń

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i streetworkerzy kontrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni, co doprowadziło do opracowania mapy bezdomności. Od 1 października działa Ogrzewalnia przy ulicy Ogrodowej 3. Do zimy przygotowane są także placówki Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ulicy Żniwnej 4, – Ogrzewalnia – Punkt Pomocy Doraźnej, Punkt Interwencji Kryzysowej i Mieszkania chronione dla osób bezdomnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach apeluję do pracowników socjalnych, Straży Miejskiej i Policji, by docierali z informacją i pomocą do wszystkich, którzy w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia. Zwraca się jednocześnie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagowali na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie należy informować właściwe służby.

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia!

Synoptycy zapowiadają, że w tym tygodniu temperatura w nocy może spaść do – 8 stopni Celsjusza. Takie mrozy dla bezdomnych mogą oznaczać nawet śmierć.

Widzisz – reaguj – zadzwoń

Zgłoszenia przyjmują:

  • Całodobowo działa telefon alarmowy numer 112,
  • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
  • Policja pod numerem tel. 997,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział ds. Bezdomności tel. 41 345 33 10 czynny poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30, 41 311 11 17 czynny całodobowo poniedziałek–niedziela.

Pomocy udzielają:

1. Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce, schronisko dla osób bezdomnych, liczba miejsc 15,
2. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce, schronisko dla osób bezdomnych, liczba miejsc 30,
3. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II ul. Sienna 5, 25-725 Kielce, schronisko dla osób bezdomnych, liczba miejsc 60,
4. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce, noclegownia, liczba miejsc 15,
5. Ogrzewalnia ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce, ogrzewalnia, liczba miejsc 15,
6. Ogrzewalnia – Punkt Pomocy Doraźnej Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce, ogrzewalnia, liczba miejsc 20.

Zapoznaj się:

Więcej w materiale filmowym.

Skip to content