Ogłoszenie – Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej

Ogłoszenie nr 635079-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wypłaconych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
Skip to content