Nabór wniosków „Kielecki Bon Żłobkowy”

Nabór wniosków „Kielecki Bon Żłobkowy”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że od 1 lipca 2024 r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” na okres świadczeniowy  2024/2025 .

Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  przy ul. Targowej 18, piętro XII lub za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 października 2024r. wejdzie w życie ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, która wprowadza m.in. świadczenie „aktywnie w żłobku”.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. – tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i  będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Wnioski o wypłatę powyższego świadczenia będzie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skip to content