Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął projekt pn. „RAP   – Rozwój aktywizacja praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął projekt pn. „RAP – Rozwój aktywizacja praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy”

Od 1 lipca 2024 r. w Gminie Kielce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął realizację projektu pn. „RAP   – Rozwój aktywizacja praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Projekt trwa do 30 listopada 2025 r. Kwota przeznaczona na realizację projektu to 1 992 270,77 zł,  w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 1 877 753,42 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, Hufiec Kielce‑Miasto oraz  Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym S.A.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 mieszkańców Kielc powyżej 18 roku życia,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez MOPR, uczestnicy otrzymają kompleksowe i bezpłatne wsparcie w formie:

  • usług społecznych – celem podniesienia kompetencji i aktywności społecznej, poprzez pracę socjalną, możliwość realizacji oddolnych inicjatyw, wsparcie asystenta zdrowienia dla osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego oraz wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami.
  • usług edukacyjnych – celem nabycia kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez kursy i szkolenia zawodowe, specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne,  warsztaty z przedsiębiorczości, udział w wydarzeniu integracyjno-edukacyjnym „Bez barier” promującym  postawy antydyskryminacyjne, wizyty w zakładach pracy.
  • usług zawodowych – celem podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie trenera pracy, staże zawodowe.

 

Więcej informacji na stronie Projektu: https://mopr.kielce.pl/projekt-rap-rozwoj-aktywizacja-praca-mieszkancow-gminy-kielce-nieuczestniczacych-w-rynku-pracy/

Skip to content