“Nie ufaj bezgranicznie”. Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

“Nie ufaj bezgranicznie”. Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

W związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej osoby uciekające przed agresją militarną i katastrofą humanitarną mogą stać się ofiarami różnego rodzaju grup przestępczych.

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowało ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Więcej informacji na stronie:

Skip to content