Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO KIELCE, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Darmowe materiały edukacyjne są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Miasta Kielce podstronie projektowej.

Skip to content