Nowy skład Kieleckiej Rady Seniorów

Nowy skład Kieleckiej Rady Seniorów

Piętnastoosobowa Rada reprezentująca mieszkańców Kielc po 60 roku życia powołana została przez Prezydenta Kielc na cztery lata. Kielecka Rada Seniorów III kadencji rozpoczęła pracę z początkiem maja, czyli po rozpoczęciu IX kadencji Rady Miasta Kielce.

Kielecka Rada Seniorów opiniuje lokalne strategie, programy rozwoju, projekty uchwał Rady Miasta Kielce, podejmuje przedsięwzięcia, które wpływają na jakość życia osób starszych. Członkowie Rady zgłaszają uwagi i sugestie do działań i kierunków funkcjonowania miasta na rzecz osób starszych.

Rada jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli osób starszych i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym organizacji pozarządowych oraz uniwersytetów trzeciego wieku. Celem Rady jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Szczególnie istotne są funkcje inicjatywne Rady. W ich ramach Rada zgłasza własne pomysły odnośnie do podejmowanych działań na rzecz osób starszych. Poszerza w ten sposób perspektywę władz miasta o potrzeby pokolenia 60 plus.

Skład Kieleckiej Rady Seniorów III kadencji:

1. Barczak Kazimierz
2. Dymińska Aleksandra
3. Furtak Wiesława
4. Janecka Janina
5. Kaśków Stanisław
6. Konecka Renata
7. Łucak Janina
8. Nobis Szymon
9. Osobińska Aurelia
10. Piekarska Ewa
11. Suliga Jan
12. Szymaniak Krystyna
13. Tatar Michał
14. Turek Maria
15. Znojek – Barys Danuta.

Działalność Kieleckiej Rady Seniorów koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Skip to content