Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Symbol: „DMM”
Adres: 25–731 Kielce, ul. Słoneczna 9
Kierownik: Anna Fras
  • +48 41 367 63 60
  • +48 41 367 63 60
  • www.samotnematki-kielce.pl

Do podstawowych zadań Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży należy

1) zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom, ojcom i innym osobo sprawującym opiekę nad dziećmi,
2) zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki, w tym: socjalnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
3) ułatwienie mieszkańcom adaptacji do nowych warunków życia,
4) rozpoznawanie potrzeb społecznych i psychologicznych mieszkańców,
5) podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb zwłaszcza społecznych, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba godności osobistej, potrzeba niezależności i prywatności,
6) opracowanie i realizacja programów usamodzielnienia mieszkańców,
7) prowadzenie poradnictwa i edukacji w zakresie opieki i wychowania dzieci,
8) prowadzenie edukacji i terapii z osobami współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy,
9) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Opracował: Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content