Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych

Symbol: „D.M.”
Adres: 25–308 Kielce, ul. Bodzentyńska 32/40
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
Kierownik: Tomasz Sowiński

Do podstawowych zadań Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych należy

  • Przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.
  • Naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
  • Weryfikacja złożonych wniosków.
  • Wydawanie decyzji administracyjnych.
  • Sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.
  • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  • Prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.
  • Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

 

Opracował: Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content