Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Symbol: „FA”
Adres: 25–520 Kielce, ul. Targowa 18, XII piętro
Pokoje nr: 19–27
Kierownik: Joanna Pietrzyk
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 368 06 77
 • +48 41 334 02 25
 • +48 570 188 874

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy

 • Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych.
 • Sporządzanie dla dłużnika alimentacyjnego pisemnych informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • Stała współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi oraz organem właściwym wierzyciela i organem właściwym dłużnika.
 • Prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych i osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Prowadzenie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
 • Stała współpraca z organami ścigania.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content