Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Symbol: „FA”
Adres: 25–520 Kielce, ul. Targowa 18, XII piętro
Pokoje nr: 19–27
Kierownik: Joanna Pietrzyk
Zastępca kierownika Wioletta Szymczyk
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 368 06 77
  • +48 41 334 02 25
  • +48 570 188 874

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy

1) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawanie decyzji administracyjnych,
2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych,
4) sporządzanie dla dłużnika alimentacyjnego pisemnych informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
5) stała współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi oraz organem właściwym wierzyciela i organem właściwym dłużnika,
6) prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych i osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
7) prowadzenie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
8) stała współpraca z organami ścigania,
9) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content