Główny Księgowy – Dział Finansowo-Księgowy

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Główny Księgowy – Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo–Księgowy

Symbol: „Fn.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 1 – parter, 29, 30, 32, 33, 35, 39 – I piętro
Kierownik: Iwona Kumor
Zastępca kierownika: Ewelina Matachowska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 25 24 wew. 214, 218, 219, 221, 239, 244, 252, 253

Do zadań Działu Finansowo–Księgowego należy

 • opracowywanie projektu rocznego planu budżetu,
 • gospodarowanie środkami budżetowymi zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem finansowym,
 • sporządzanie wniosków o zmiany w rocznym planie finansowym,
 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu przyznanych decyzjami świadczeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla klientów Ośrodka,
 • obsługa kasowo-bankowa,
 • ochrona mienia będącego w posiadaniu Ośrodka poprzez terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz bieżąca analiza wydatków budżetowych.

W strukturze Działu Finansowo-Księgowego wyodrębnia się Sekcję ds. rozliczeń podatku VAT

Dział Finansowo-Księgowy – Sekcja ds. rozliczeń podatku VAT

Symbol: „Fn.VAT”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2, I piętro, pokój 33
Kierownik: Iwona Kumor
Zastępca kierownika: Ewelina Matachowska
Kierownik sekcji: Magdalena Stachowicz
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 25 24 wew. 252

Do podstawowych zadań Sekcji ds. rozliczeń podatku VAT należy

 • rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • sporządzenie deklaracji oraz JPK Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
 • wystawianie faktur sprzedaży oraz prowadzenie ewidencji księgowej sprzedaży,
 • współpraca z referatem Rozliczeń Podatku VAT Urzędu Miasta Kielce w związku z centralizacją podatku od towarów i usług przez Gminę Kielce.

Opracował: Dział Finansowo-Księgowy, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content