Kluby Seniora

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Kluby Seniora

Klub Seniora

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–341 Kielce, ul. Świętego Stanisława Kostki 4A
Kierownik: Piotr Płoskonka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 341 10 80
 • Klub Seniora Kostki

Klub Seniora

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–035 Kielce, al. Legionów 5
Kierownik: Dorota Brzezińska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 242 83 50

Klub „Senior+”

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–628 Kielce, ul. Biskupa Adama Naruszewicza 23
Kierownik: Monika Górska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 666 011 198
 • Klub Seniora ul.Naruszewicza 23
mopr-kielce-ks-tujowa-2

Klub Seniora

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–209 Kielce, ul. Tujowa 2
Kierownik: Marcin Lal
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 389 58 47
 • Klub Seniora - Kielce, Tujowa 2

Klub „Senior+”

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1
Kierownik: Adam Jung
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 606 951 238

Klub „Senior+”

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–547 Kielce, ul. Warszawska 151
Kierownik: Kamila Piskulak
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 242 93 53

Klub Seniora

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–406 Kielce, ul. Marii Konopnickiej 5
Kierownik:
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 331 31 03

Specjalistyczny Klub Seniora

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–533 Kielce, ul. Marszałkowska 12
Kierownik:
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 367 63 26

Do podstawowych zadań Klubów Seniora należy

1) podejmowanie działań mających na celu:
a) pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, wykonywanie usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia działalności w formie np. spółdzielni socjalnej,
b) budowanie partnerstwa na lokalnym rynku pracy,
c) udzielanie poradnictwa zawodowego,
d) organizowanie prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) działalność samopomocowa w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
2) organizowanie spotkań grupowych oraz indywidualnych z uczestnikami Klubu, w tym:
a) spotkania z przedstawicielami pracodawców,
b) wyjazdy do zakładów pracy,
3) współpraca z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach w sprawach związanych z realizacją zadań Klubu,
4) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.

Opracował: Kluby Seniora, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content