Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16. roku życia

Przewodnicząca: Małgorzata Domagała
Sekretarz: Dominika Mrzygłód
Symbol: „M.Z.”
Adres: 25–555 Kielce, ul. Ludwika Zamenhofa 4
Pokoje nr: 1–9, parter
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
Dojazd: autobusami linii nr 4, 5, 7, 12, 34, 35, 36, 39, 46, 103, 105, 110, 112, 113, 114
  • +48 41 362 46 67
  • +48 41 331 09 58
  • +48 41 331 09 58

Orzekanie o niepełnosprawności osób poniżej 16. roku życia

Przewodnicząca: Małgorzata Domagała
Sekretarz: Dominika Mrzygłód
Symbol: „M.Z.”
Adres: 25–553 Kielce, ul. Miodowa 7
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–15
Dojazd: autobusami linii nr 4, 5, 7, 12, 34, 35, 36, 39, 46, 103, 105, 110, 112, 113, 114
  • +48 41 341 70 64

Do podstawowych zadań Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy

1) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
2) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia,
3) wydawanie „Kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych”,
4) wydawanie „Legitymacji osoby niepełnosprawnej”,
5) szczegółowe zadania związane z procedurą wydawania ww. dokumentów:
a) przyjmowanie wniosków o wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
b) przyjmowanie wniosków o wydanie „Legitymacji osoby niepełnosprawnej”,
c) przyjmowanie wniosków o wydanie „Karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych”,
d) wprowadzanie danych, wystawianie dokumentów w ramach pracy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności,
e) zakładanie akt i prowadzenie pełnej dokumentacji dla każdej orzekanej osoby,
f) organizacja posiedzeń składu orzekającego,
g) sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających,
h) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
i) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dzieciom, które nie ukończyły 16. roku życia,
j) wyrabianie i bezpośrednie wydawanie osobom zainteresowanym kart parkingowych,
k) prowadzenie procedury dotyczącej przekazywania odwołań składanych od orzeczeń wydawanych przez Zespół,
l) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
m) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Opracował: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content