Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi

Dział Opieki i Wychowania

W strukturze Działu Opieki i Wychowania wyodrębnia się

  • Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia

Symbol: „M.Ch.T.U.”
Adres: 25–301 Kielce, ul. Sienkiewicza 23/24
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępcy kierownika: Iwona Bielecka
Jolanta Bandura
Koordynator: Izabela Aniołek
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 72 58

Do podstawowych zadań mieszkań chronionych treningowych dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia należy

  • prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzanie budżetem,
  • zdobywanie umiejętności umożliwiających załatwianie spraw urzędowych,
  • zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współżycia społecznego,
  • rozwijanie odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków.
Skip to content