Mieszkania chronione treningowe

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Mieszkania chronione treningowe

Dział Opieki i Wychowania

W strukturze Działu Opieki i Wychowania wyodrębnia się

  • Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia

Symbol: „M.Ch.T.U.”
Adres: 25–301 Kielce, ul. Sienkiewicza 23/24
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępcy kierownika: Iwona Bielecka
Jolanta Bandura
Koordynator: Izabela Aniołek
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 72 58

Do podstawowych zadań mieszkań chronionych treningowych dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia należy

  • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
  • kontynuowanie rozpoczętego w pieczy zastępczej procesu usamodzielnienia,
  • pomaganie w integracji ze środowiskiem oraz kształtowanie odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków,
  • stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych przy współpracy ze specjalistami,
  • umożliwienie funkcjonowania w warunkach odpowiadających warunkom życia w środowisku lokalnym.
Skip to content