Sekcja ds. kadr

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Sekcja ds. kadr

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

W strukturze Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych wyodrębnia się

 • Sekcję ds. kadr

Symbol: „Org.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 25, I piętro
Kierownik: Katarzyna Wójcik
Zastępca kierownika: Paulina Iwan
Kierownik sekcji: Katarzyna Pawlik
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30

 • +48 41 331 25 24 wew. 215

Do zadań sekcji ds. kadr należy

1)      Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej:

 • organizacja posiedzeń Komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowadzenie dokumentacji Komisji,
 • opracowywanie planu podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie kart ewidencyjnych osób korzystających ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2)      Prowadzenie spraw organizacyjnych Ośrodka:

 • prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń dyrektora Ośrodka,
 • przygotowywanie wspólnie z kierownikami komórek organizacyjnych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Kielce i uchwał Rady Miasta Kielce,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań okresowych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prenumeraty,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej informacji zastrzeżonych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej oświadczeń majątkowych dla pracowników zobowiązanych do ich składania,
 • wydawanie i prowadzenie rejestru legitymacji służbowych i pieczęci służbowych,
 • wydawanie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

3)      Redagowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

4)      Tworzenie aktów prawnych w Edytorze Aktów Prawnych XML.

5)      Prowadzenie dokumentacji dot. naborów na wolne stanowiska pracy oraz odbywania służby przygotowawczej.

6)      Prowadzenie dokumentacji związanej z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach:

 

Skip to content