Sekcja ds. rozliczeń podatku VAT

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Sekcja ds. rozliczeń podatku VAT

Dział Finansowo-Księgowy

W strukturze Działu Finansowo-Księgowego wyodrębnia się

  • Sekcję ds. rozliczeń podatku VAT

Symbol: „Fn.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2, I piętro, pokój 33
Kierownik: Iwona Kumor
Zastępca kierownika: Ewelina Matachowska
Kierownik sekcji: Magdalena Stachowicz
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 252

Do podstawowych zadań Sekcji ds. rozliczeń podatku VAT w szczególności należy

  • rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  • sporządzenie deklaracji oraz JPK Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
  • wystawianie faktur sprzedaży oraz prowadzenie ewidencji księgowej sprzedaży,
  • współpraca z referatem Rozliczeń Podatku VAT Urzędu Miasta Kielce w związku z centralizacją podatku od towarów i usług przez Gminę Kielce.

Opracował: Dział Finansowo-Księgowy, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content