Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”

Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–004 Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 20
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
  • +48 41 343 19 35
  • Sieć Świetlic Środowiskowych i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–406 Kielce, ul. Marii Konopnickiej 5
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
  • +48 41 331 75 27
  • +48 41 331 73 19

Świetlica Specjalistyczna „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–330 Kielce, ul. Sandomierska 126
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 8–17
piątek 8–16
Kierownik: Monika Zakrzewska
  • +48 664 748 306

Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–330 Kielce, ul. Sandomierska 126
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
  • +48 41 312 05 48

Do podstawowych zadań Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” należą

1) zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom poprzez m.in.:
a) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań podopiecznych w ramach zajęć wokalnych, teatralnych, plastycznych, sportowych,
b) organizowanie wycieczek,
c) umożliwianie podopiecznym udziału w koncertach, przedstawieniach teatralnych,
2) pomoc w nauce (m.in. stymulowanie i wspomaganie umiejętności szkolnych, wdrażanie do systematycznej pracy, pomoc w odrabianiu prac domowych i nadrabianiu zaległości szkolnych),
3) organizowanie zajęć rozwijających twórcze myślenie i zainteresowania,
4) prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wychowawczej realizowana m.in. poprzez:
a) prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego,
b) organizowanie pikników i festynów promujących aktywne spędzanie czasu wolnego przez całe rodziny,
c) prowadzenie spotkań edukacyjnych dla wychowanków z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
5) prowadzenie specjalistycznych form pomocy w celu wyrównywanie deficytów rozwojowych, w tym między innymi:
a) logopedii,
b) rehabilitacji,
c) terapii pedagogicznej,
d) terapii integracji sensorycznej,
e) terapii psychologicznej,
f) arteterapii,
6) współpraca z rodziną lub opiekunami dziecka w celu tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci realizowana m.in. w formie konsultacji indywidualnych, szkoły dla rodziców czy warsztatów umiejętności rodzicielskich,
7) kształtowanie prawidłowych relacji dziecka z jego rodziną i otaczającym środowiskiem,
8) pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych, osobistych dziecka,
9) praca wychowawcza mająca na celu kształtowanie postaw społecznie pożądanych u dzieci niezbędnych do prawidłowego, samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
10) organizowanie spotkań tematycznych i imprez okolicznościowych dla podopiecznych,
11) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”.

Opracował: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content