Środowiskowe Domy Samopomocy Typu A, B, C

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Środowiskowe Domy Samopomocy Typu A, B, C

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych

Symbol: „Ś.D.S.”
Adres: 25–553 Kielce, ul. Miodowa 7
Kierownik: Agnieszka Spyt
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 362 71 50

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol: „Ś.D.S.”
Adres: 25–525 Kielce, ul. Okrzei 8
Kierownik: Anna Gawron
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7–16
 • +48 41 368 17 50

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol: „Ś.D.S.”
Adres: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4
Kierownik: Beata Radek
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7–16
 • +48 41 345 84 65
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłataja 4 w Kielcach

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol: „Ś.D.S.”
Adres: 25–435 Kielce, ul. Orzeszkowej 53
Kierownik: Anna Popowicz
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7–16
 • +48 41 314 49 76
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach przy ul. E. Orzeszkowej

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (np. ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera)

Symbol: „Ś.D.S.”
Adres: 25–750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1
Kierownik: Dorota Zając
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7–17
 • +48 41 345 07 65
 • +48 604 423 589
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C ul. Krzemionkowa 1 Kielce

Do podstawowych zadań Środowiskowych Domów Samopomocy należy

 • prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w tym treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • prowadzenie treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 • prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,
 • zapewnienie niezbędnej opieki,
 • prowadzenie terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
 • umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku i udziału w terapiach kulinarnych.
Skip to content