1. Aniołek Izabela – Kierownik Działu Opieki i Wychowania
2. Barańska Anna – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”
3. Bednarz Agata – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
4. Bielecka Iwona – Zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania
5. Bieńka Edyta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”

1. Aniołek Izabela – Kierownik Działu Opieki i Wychowania
2. Barańska Anna – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”
3. Bednarz Agata – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
4. Bielecka Iwona – Zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania
5. Bieńka Edyta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”
6. Błaszkiewicz Emilia – Dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach
7. Błońska Monika – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”
8. Bochenek Małgorzata – starszy specjalista pracy socjalnej Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”
9. Cieniek Urszula – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”
10. Ciesielska Edyta – Zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych
11. Ciosk Grażyna – Zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
12. Drosio Wiesława – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek – Baranówek”
13. Figiel Monika – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych
14. Francuz Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”
15. Gaik Lidia – Straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej
16. Gardyńska Lilla – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”
17. Głębicka Małgorzata – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”
18. Głębicka Małgorzata – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko” – końcowe
19. Gonciarz Katarzyna – Zastępca kierownika Działu Usług
20. Gościniewicz Magdalena – Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
21. Grębska Małgorzata – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
22. Jędraszek Karol – Zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności
23. Kaczmarzyk Magdalena – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”
24. Kogut Beata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”
25. Kojacz Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”
26. Korczyńska Renata – Zastępca kierownika Opiekuńczego „Śródmieście”
27. Kosakowska Wanda – Kierownik Działu ds. Świadczeń Rodzinnych
28. Kowalczyk Beata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”
29. Kozyra Elżbieta – Dyrektor Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach
30. Kruzel Sylwia – Zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności
31. Kubicka Barbara – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”
32. Kubicz Marek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach
33. Kulak Ewa – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”
34. Kwietniewska Monika – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
35. Latos Karol – Zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
36. Lesiak Elżbieta – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek – Baranówek”
37. Libuda Bożena – Dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach
38. Ławniczak Dorota – Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
39. Łęska-Baranowicz Grażyna – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach
40. Łukasiewicz Jolanta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”
41. Malinowska Renata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach
42. Malinowska Renata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – końcowe
43. Małecka Monika – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”
44. Maruszak Paulina – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych
45. Miter Ewa – Kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
46. Monkiewicz-Kurek Katarzyna – Kierownik Działu ds. Bezdomności
47. Mosiołek Dariusz – Kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym
48. Moskwa Bogumiła – Dyrektor Domu Rodzinnego Nr 1 w Kielcach
49. Możdżeń Anna – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”
50. Orawiec Kamila – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
51. Ozga-Zagdan Małgorzata – Kierownik Działu Usług
52. Pałyga-Zomer Magdalena – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”
53. Pietrzyk Joanna – Kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
54. Pióro Jerzy – Dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach
55. Piwowarczyk Piotr – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
56. Rogowska Beata – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach
57. Rogula Alina – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach
58. Rutkowska Alicja – Specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej
59. Smacka Jolanta – Straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej
60. Soja Jadwiga – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”
61. Sowiński Tomasz – Kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych
62. Stefańska Elżbieta – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”
63. Szczepańska Beata – Kierownik Sekcji ds. Realizacji Świadczeń Opiekuńczych
64. Szymczyk-Kogut Bożena – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – początkowe
65. Szymczyk-Kogut Bożena – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach – początkowe
66. Terelak Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”
67. Tomczyk Dorota – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych
68. Trofimiec Agnieszka – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych
69. Wesołowska Zofia – Dyrektor Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach
70. Wiącek Zuzanna – Zastępca kierownika Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych
71. Wrona Jadwiga – Pracownik socjalny Rejonu Opiekuńczego „Białogon”
72. Zawierucha Edward – Dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach

1. Aniołek Izabela
2. Barańska Anna
3. Bednarz Agata
4. Bielecka Iwona
5. Bieńka Edyta
6. Błaszkiewicz Emilia
7. Błońska Monika
8. Cieniek Urszula
9. Ciesielska Edyta
10. Ciosk Grażyna
11. Drosio Wiesława
12. Dutkowiak Izabela
13. Figiel Monika
14. Francuz Małgorzata
15. Gaik Lidia
16. Gardyńska Lilla
17. Głębicka Małgorzata
18. Gonciarz Katarzyna
19. Gościniewicz Magdalena
20. Grębska Małgorzata
21. Gromska Anna
22. Gronek Anna
23. Janaszek Anna
24. Kępa-Dziwosz Anna
25. Kogut Beata
26. Kojacz Małgorzata
27. Korczyńska Renata
28. Kosakowska Wanda
29. Kowalczyk Beata
30. Kozyra Elżbieta
31. Kruzel Sylwia
32. Kubicka Barbara
33. Kubicka-Kuc Barbara
34. Kubicz Marek
35. Kulak Ewa
36. Kwietniewska Monika
37. Latos Karol
38. Lesiak Elżbieta
39. Libuda Bożena
40. Ławniczak Dorota
41. Łęska-Baranowicz Grażyna
42. Łukasiewicz Jolanta
43. Majchrzyk Justyna
44. Malinowska Renata
45. Małecka Monika
46. Micek Marzena
47. Miter Ewa
48. Monkiewicz-Kurek Katarzyna
49. Mosiołek Dariusz
50. Moskwa Bogumiła
51. Możdżeń Anna
52. Orawiec Kamila
53. Ozga-Zagdan Małgorzata
54. Pałyga-Zomer Magdalena
55. Pietrzyk Joanna
56. Pióro Jerzy
57. Piwowarczyk Piotr
58. Rogowska Beata
59. Rogula Alina
60. Rutkowska Alicja
61. Smacka Jolanta
62. Soja Jadwiga
63. Sowiński Tomasz
64. Szczepańska Beata
65. Starz Paulina
66. Szymczyk Wioletta
67. Terelak Małgorzata
68. Tomczyk Dorota
69. Trofimiec Agnieszka
70. Trześniewska Alicja
71. Wesołowska Jolanta
72. Wesołowska Zofia
73. Wiącek Zuzanna
74. Wrona Jadwiga
75. Wypchło Małgorzata
76. Zawierucha Edward

Skip to content