Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
1.Aniołek Izabela – Kierownik Działu Opieki i Wychowania
2.
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
1.Aniołek Izabela – Kierownik Działu Opieki i Wychowania
2.Barańska Anna – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”
3.Bednarz Agata – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Skip to content