Ogłoszenie – Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 608522-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content