OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU
„SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 ,

Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej– osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content