Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 48/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content